فناوری نانو در تصفیه آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  فناوری نانو، امروزه به دلیل اتساع گستره های کاربردی، و تاثیرگذاری سر راست بر بیشتر صنایع و علوم ، یک تکنولوژی نخستینگی دار و استراتژیک برای تمامی کشورها محسوب می شود. به همین علت و اهمیت، این تکنولوژی در سالهای بازپسین با رشدی سریع و گسترشی فوق العاده در بسیاری از زمینه ها مفصل شده است.بطوریکه امروزه در جهان از این فناوری بعنوان یک فناوری کلیدی و تاثیر گذار بر علم و صنعت یاد شده و بسیاری از کشورهای گسترش مکشوف صنعتی و در حال توسعه برنامه هایی را در سطح ملی برای پشتیبانی از تکاپو های پژوهشی و صنعتی این تکنولوژی در اکثر گرایشات گردآوری و اجرا می نمایند ؛ زیرا تکنولوژی نانو به عنوان انقلابی در شرف وقوع آینده اقتصادی و صنعتی کشورها را در عالم تحت تاثیر جدی پیمان خواهد داد.و این مسئله بدست صاحب نظران و محققان تبین شده و برای مدیران اجرایی به چهره یک فرمایش شفاف و قطعی در آمده است.

  اهمیت استعمال تکنولوژی های نانو در صنعت آب
  فناوری نانو طی مدت کوتاهی که از ظهور آن می گذرد کاربردهای مختلفی در صنایع متنوع مکشوف است. بالطبع صنعت آب نیز بعنوان یکی از پایه‌های بنیادین زندگی از این مسئله مستثنی نبوده و امروزه شاهدیم که در بخش های مختلف آن، از آنگونه ؛ ساخت سدها، حفاظت خطوط لوله انتقال آب، تصفیه آب و پساب ها، شیرین سازی آب و … ، کاربردیافته است .

  امروزه در جهان بسیاری از ملت به انگیزه ها بلاهای طبیعی، جنگ و پایین ساختهای ضعیف خالص سازی آب، به آبی بهداشتی دسترسی ندارند. بر طبق آمارهای موجود و به نقل از سازمان جهانی بهداشت ؛ نزدیک یکمیلیاردنفر به منابع آبی تندرست و بهداشتی دسترسی نداشته و این میزان چیزی حدود یک ششم جمعیت کره زمین را در بر می گیرد . طی اعداد و ارقام موجود دیگر، روزانه‌ 5000 کودک به انگیزه دچار شدن به امراض برآمده از مصرف آب غیر بهداشتی می‌میرند.امروزه تمام دغدغه و تلاش محققین و دانشمندان این پهنه آن است که با کمک روشها و تکنولوژی های جدید این مشکلات را تفریق دهند.که یکیاز فناوریهای مورد نظر , فناوری نوظهور نانو است.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :