مراحل فرآیند الکترولیز

توضیحات:

  • به نام خدا

    الکترولیز نمک طعام یکی از روش های نو در زمینه گندزدایی آب آشامیدنی، استخر و پارک آبی و فاضلاب تصفیه شده بهره مندی از تکنولوژی الکترولیز نمک طعام به منظور تولید محلول مولتی اکسیدانت است. محلول مولتی اکسیدانت که متشکل از اکسنده های قوی نظیر کلر، اسید هیپوکلرو، یون هیپوکلریت، ازن، اکسیژن، پراکسید هیدرژن و دی اکسید کلر می باشد، بصورت پیوسته از سامانه الکترولیز نمک طعام که در شرکت ماداکسین طراحی و ساخته می شود، تولید و به آب تزریق میشود. تزریق محصول مولتی اکسیدانت به آب، متناسب با ظوابط و استانداردهای ملی میباشد. از مزایای محصول مولتی اکسیدانت، شفاف بودن محلول، بی بو بودن و قدرت اکسندگی فوق العاده بالای آن است. استفاده از تکنولوژی الکترولیز نمک طعام، به منظور مصارف گندزدایی، نسبت به دیگر روش های گندزدایی نظیر افزودن مواد شیمیایی، ازناسیون، کلریناسیون گازی و UV، از دیدگاه اقتصادی بسیار مقرون به صرفه تر است و این به دلیل ارزان بودن مواد اولیه این تکنولوژی (نمک طعام ، آب و برق) در کشور می باشد. تکنولوژی الکترولیز نمک طعام توسط شرکت ماداکسین، در کشور بومی سازی شده است و اصلی ترین تجهیزات این تکنولوژی مانند سل الکترولیز، توسط متخصصین داخلی طراحی و ساخته می شود.


  • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
    تماس : 09391156079
    انتشار مطلب در :