وجود آب به جنگ های اقلیمی پایان می دهد

توضیحات:

 • به نام خدا

  سرزمینهای خشک که تاکنون یکی از وحشیانه ترین جنگ های قرن بیست و یکم را شاهد بوده اند، سرانجام در آنها شاخه های سبز صلح ظاهر می شوند. در مزارع گرم دارفور که توسط آدام علی محمد کشاورزی شده، این شاخه های سبز ردیف های عدس و خربزه هستند.

  کشاورز می گوید: "ما قبلاً عدس را امتحان کردیم ، اما آب کافی وجود نداشت." در اینجا در Sahel، آب کلید زندگی است ، اما فقط مقدار کمی از آن (فقط 20 سانتی متر باران در سال ) وجود دارد و همین موضوع دلیل بیشتر درگیریها در این منطقه است.

  بحران آب و هوا، حاشیه نشین ها را شکننده تر می کند. با رفتن از صحرای جنوبی به سمت جنوب، دمای هوا افزایش می یابد و اوضاع بارش باران سالانه وخیم تر می شود.

  اما یک رویکرد جدید ثمره اتخاذ شده است. رودخانه فصلی که از الفشر، پایتخت ایالت دارفور شمالی سودان سرچشمه می گیرد توسط یک کمپین آب و هوایی انتقال داده شده است. جریان آرام این رودخانه فصلی آب را پخش می کند و اجازه می دهد درون زمین نفوذ کند. پیش از این، فقط 150 کشاورز می توانستند در این جا امرار معاش کنند اما  اکنون 4000 زمین توسط کشاورزان زیر کشت می رود.

  این رویکرد نه تنها نوید آینده پرشکوه تر، بلکه آینده ای صلح آمیزتر را به مردم این سرزمین می دهد. از زمان آغاز درگیری ها در سال 2003 کشاورزان و دامداران فقط برای آمادگی برای جنگ بر سر آب دور هم جمع میشدند اما با تغییر مسیر رودخانه های فصلی و بازگشت آب به این سرزمین دوباره این مردم برای مجالس شادی به دور هم جمع می شوند.

  شیک عبدو الحمان سعید، عضو کمیته weail Sail Gedaim ، می گوید: "در اینجا کشتارهای زیادی بر سر آب انجام شده است که فرصت کافی نیست که همه ماجرا را برای شما بازگو کنم."


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :