روش‌ های هوادهی (AERATION)

توضیحات:

 • به نام خدا

  فرایند افزودن هوا به داخل مایع جهت خارج سازی گاز هاي مواد آلی و حذف آهن و منگنز را از آب هوادهی گویند.

  هوا در این فرایند در سه کلاس فشاری به مایع رسانده می‌شود

   کاربرد هریک از حالت‌های مذکور در معرفی روش‌های مختلف هوادهی قیدشده است.

  کاربرد هوادهی در قسمت های مختلف تصفیه آب:

  حذف CO2, CH4, H2S مواد آلی فرار، رادون
  حذف عوامل بو و مزه (جلبک ها نوعی روغن ترشح می‌کنند که با هوادهی خارج نمی‌شوند)
  اكسيداسيون آهن و منگنز

  روش‌ های هوادهی:
   هوادهي که آب را در معرض هوا قرار می‌دهد (Water to air aerators)
  در این روش آب تبدیل به قطرات ریز شده و با مکانیسم‌ های مختلف در معرض تماس با هوا قرار می‌گیرد. این مکانیسم‌ ها عبارتنداز:

  هواده های نازلی یا فواره‌ای (Spray Aerators)
  هواده های بشقابی یا سيني (Tray Aerators)
  هواده های پله‌ای (Cascade Aerators)
  هواده های برجي (Packing Aerators)
  هواده نازلی:
  در این مکانیسم آب به کمک نازل‌ها با زاویه قائمه یا کمتر به هوا پرتاب‌شده و در مسیر حرکت خود در تماس با هوا قرار می‌گیرد.

  نازل‌ها در این روش اشکال مختلفی با کارکرد متفاوت دارد. برخی روی زمین نصب‌شده و آب را به اطراف پاشیده و نهایتاً آب هوادهی شده در حوضی جمع‌آوری می‌شود.

  نوع دیگر نازل‌ها در محفظه‌ای (معمولاً سرپوشیده) نصب شده و آب را داخل فضای مکان ریخته و در تماس با هوایی که در محفظه جاری می‌شود، قرار می‌گیرد.

  هوادهی نازلی
  هواده بشقابی:
  در این روش آب با قرار گرفتن روی سطوحی صاف و با حرکت بر روی آن و ریزش به سطوح صاف پایینی در معرض هوا قرارگرفته و عمل هوادهی روی آن انجام می‌شود.

  هوادهی بشقابی
  بر روی سینی‌ها از سنگریزه‌ها برای افزایش سطح تماس آب استفاده می‌شود.

  هواده های پله‌ای یا آبشاری (Cascade Aerators)
  آب با حرکت روی پلکان‌ها در نماس با هوا قرار می‌گیرد.

  هوادهی برجی:
  در این روش هوادهی در داخل برج انجام می‌گیرد. سیستم به گونه‌ای است که آب از قسمت بالایی برج توسط نازل‌ها تبدیل به قطرات ریزی می‌شود و از بالا به سمت پایین سرازیر شده و سقوط می‌کنند. در حین سقوط قطرات به سمت پایین، جریان هوایی که توسط بلوئر به بالا دمیده می‌شود مدام در تماس با قطرات قرار می‌گیرند و عمل هوادهی انجام می‌گیرد.

   هوادهی که هوا را در معرض آب قرار می‌دهد (Air to water aerators)
  1. هواده دیفیوزری يا عمقی
  2. هواده تلفيقي
  مکانيکي
  مستغرق
  سطحي
  فشاري
  3. Draft Tube Aerators

  هوادهی دیفیوزری:
  دمش هوا توسط دمنده هوا و متصل به یکسری لوله یا ديفيوزر در کف مخزن انجام می‌گیرد. دمنده به سه شکل زیر دسته‌بندی می‌شوند:

  • دهانه ریز
  • دهانه متوسط
  • دهانه‌گشاد

  هوادهی دیفیوزری
  هوادهی دیفیوزری
  هوادهی تلفیقی:
  در این روش با ایجاد اختلاط در داخل آب جریان هوا به داخل آب نفوذ کرده و موجب هوادهی آن می‌شود. تجهیزات متنوعی برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  در برخی موارد با نصب هواده ها در سطح آب عمل اختلاط انجام می‌گیرد. در گونه‌هایی دیگر هواده ها در داخل آب نصب‌شده و هوادهی را انجام می‌دهند.

  این هواده ها ازنظر سرعت چرخش به دو دسته دور کند و دور تند تقسیم می‌شوند. به لحاظ نصب نیز به دو حالت نصب ثابت و نصب شناور تقسیم می‌شوند.

  Draft Tube Aerators:

  استفاده از پمپ مستغرق به جای blower اساس کار این روش می‌باشد.

  هوا توسط سیستم مکنده مستغرق در داخل آب هوا را مکیده و از لوله‌های جانبی در داخل آب پخش می‌کند.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :