مواد مصرفی دستگاه الکترولیز نمک طعام

توضیحات:

 • به نام خدا

  • نمک طعام
  • آب
  • جریان الکتریسیته

  مقدار نمک مصرفی متناسب با حجم آب محاسبه میشود و به رآکتور دستگاه منتقل می شود. با عبور الکتریسیته در رآکتور، هیپوکلریت سدیم و هیدروژن نهایی از دستگاه خارج و در یک مخزن ذخیره می شود.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :