مراحل تصفیه آب شهری چیست ؟

توضیحات:

 • به نام خدا

  مراحل تصفیه مقدماتی آب شهری

  فرآیند های اصلی تصفیه آب شهری مانند انعقاد ، تجماع ذرات ، ته نشینی ، صاف کردن و گندزدایی در تصفیه خانه انجام می گیرد . روش هایی به نام تصفیه مقدماتی برای کاهش ناخالصی ها و یا تغییر مشخصات نامطلوب آب قبل از رسیدن به تصفیه خانه وجود دارد که بدین وسیله از فشار بر مراحل اصلی تصفیه آب کاسته میشود . تصفیه مقدماتی شامل فرآیند فیزیکی ، شیمیایی یا مکانیکی هستند که قبل از مراحل اصلی تصفیه آب صورت میگیرد و شامل آشغال گیری ، تصفیه شیمیایی مقدماتی ، ته نشینی مقدماتی و استفاده از صافی های مشبک سوراخ ریز است .

  آشغال گیری در تصفیه آب

  آشغال گیری اولین مرحله تصفیه مقدماتی است که بر روی آب انجام میگیرد . آشغال گیری به منظور حذف مواد جامد در اندازه های مختلف به کار می رود . ابعاد مجرای شبکه آشغال گیری بسته به کاربرد متفاوت می باشد . عمل تمیز کردن شبکه آشغال گیر می تواند به صورت دستی و یا مکانیکی انجام شود . آشغال گیر ها به دو دسته شبکه بندی ریز و شبکه بندی درشت تقسیم می شوند و وظیفه محافظت پمپ ها و سایز تجهیزات تصفیه خانه در مقابل مواد جامد شناور در فاضلاب را بر عهده دارند . آشغال گیر های مشبک سیمی یا میل های دهانه فراخ ، برای گرفتن اجسامی مانند سنگ ها ، چوب ها ، کنده های درخت و سایر اجسام که ممکن است به دستگاه های تصفیه خانه یا به عمل تصفیه صدمه وارد سازند ، به کار می رود .

  تصفیه ی شیمیایی مقدماتی

  در این مرحله از مواد شیمیایی برای کنترل رید گیاهان آبزی استفاده میشود . آلگ ها و سایر موجودات آبزی مزاحم که ایجاد مزه ، بو و رنگ می کنند در این مرحله از آب جدا می گردند . اگر چه گیاهان آبزی میتوانند مشکلاتی برای تصفیه ی آب بوجود آورند اما باید  این نکته مهم را در نظر گرفت که این گیاهان ساکنین عادی و معمولی محیط آبزی بوده و در حفظ و تداوم تعادل اکولوژی دریاچه ها و رودخانه ها نقش مهمی دارند .


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :