چگونه سختی و سنگینی آب را از بین ببریم؟

توضیحات:

 • به نام خدا

  سختی آب یکی از علل اصلی بسیاری از مشکلات است. یکی از مهمترین این مشکلات ، واکنشی است که املاح موجود در آب با صابون و مواد شوینده نشان می دهند. املاح موجود در آب با صابون ترکیب شده و تشکیل مواد نامحلول و لخته مانندی را می دهند که از قدرت کف کنندگی و پاک کنندگی صابون می کاهند.

  چگونه  سختی آب را بگیریم ؟


  آب سخت را می توان با استفاده از آهک یا انتقال آن روی یک رزین تبادل یونی، از بین برد.

  رزین های تبادل یونی جزء ترکیبات سدیم است. آب روی سطح رزین، سدیم را آزاد می کند. کلسیم، منیزیم و دیگر کاتیون ها روی سطح رزین ها رسوب می کنند. سدیم به آب می رسد، اما کاتیون های دیگر با رزین می ماند. آب بسیار سخت به آب شور تبدیل می شود که دارای مواد معدنی کمتری است.

  اکثر یون ها در آب نرم حذف شده اند، اما سدیم و آنیون های مختلف (یون های با بار منفی) همچنان باقی می مانند. . با این نوع رزین، کاتیون ها به رزین می چسبند و هیدروژن و هیدروکسید آزاد می شوند تا آب خالص را تشکیل دهند.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :