اهمیت تولید و حفظ آب پاک

توضیحات:

 • به نام خدا

  آموزش و پرورش کودکان و فرصتهای اقتصادی گوناگون بر اثر بیماریهای شایع از آلودگی از بین رفته و مانع پیشرفت اقتصادی آن منطقه خواهد بود.
  سارمان بهداشت جهانی (WHO) و چند سازمان دیگر استانداردهای کیفیت آب را مشخص می نمایند. مقادیر بیش از حد میکروب ها و یا مواد شیمیایی به دست آمده از ضایعات انسانی و یا حیوانی، آلاینده های کشاورزی، مواد شیمیایی صنعتی و غیره از مهمترین عوامل آلودگی آب از دید این سازمانها مشخص گردیده اند.

  اهمیت تولید و حفظ آب پاک
  وجود این عوامل فرآیند تصفیه آب را به امری جدی و پیچیده تبدیل نموده است. آلودگی آب می تواند هم در منابع سطحی و هم داخلی زمین بوجود آید. سیستم توزیع نیز از عوامل دیگر آلودگی آب می باشند. لوله ها و منابع ذخیره سازی آب نیز می توانند در اثر عوامل آلودگی آب قرار گرفته و باعث آلودگی آب مصرفی خانوارها گردند.
  در نتیجه تولید و حفظ آب پاک از مهمترین مباحث منطقه ای و جهانی محسوب شده و می بایست در تولید آب تصفیه شده پاک حداکثر تلاش را لحاظ نمود.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :