آموزش صرفه جویی آب به کودکان

توضیحات:

 • به نام خدا

  در این روزها خبرهای زیادی از کمبود ذخیره آبی در بسیاری از شهرهای ایران شنیده می شود. بسیاری از مسئولان توصیه به صرفه جویی در مصرف آب کرده اند تا از شدت این بحران کاسته شود.

  اگر چه بحث کمبود آب و بحران بی آبی، ترس را در وجود ما رقم شده، اما فرصتی را فراهم آورده که بیشتر به این موضوع فکر کنیم. به ویژه اگر شما والدین هستید بدانید که مسئولیت سنگین تری را بر عهده دارید و این مسئولیت بحث آموزش «صرفه جویی در مصرف آب» به کودکانتان است.

  به یاد داشته باشید که آموزش صرفه جویی اب فقط در دوران بحران کمبود آب، اهمیت ندارد. بلکه حتی این موضوع در شهرها و کشورهایی که با مشکل کمبود آب مواجه نیستند، مورد توجه قرار گرفته و برنامه های مختلفی برای آموزش صرفه جویی به کودکان برنامه ریزی شده است.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :