آب سخت با آب نرم

توضیحات:

 • به نام خدا

  آب سنگین یا سخت دارای مواد معدنی بیشتری است.بخش عمده ای از تامین آب در ایران آب سخت است. این به دلیل آب های زیرزمینی است. آب های زیرزمینی آب باران است که بعد از بارش به درون زمین نفوذ می کند تا زمانی که به آبخوان می رسد، جایی که بخشی از یک منبع آب برای یک چاه یا یک چشمه می شود.

  از آنجایی که آب از طریق زمین رسوخ می کند  به طور طبیعی تمیز می شود و مواد معدنی را از سنگ هایی که از طریق آن تراوش می کند برداشت می نماید  مواد معدنی معمولی گوگرد، آهک، منیزیم و کلسیم هستند. اگر غلظت مواد معدنی حداقل یک درجه در هر گالن یا GPG یک شود  گفته شده است که آب سخت است.

  آب سخت می تواند به عنوان یک مکمل غذایی برای منیزیم و کلسیم استفاده شود. سختی آب در سطوح اندازه گیری می شود که توسط غلظت کاتیون های در آب تعیین می شود. کاتیون های چندگانه کاتیون هایی هستند که بار بیش از 1+ دارند. کاتیون های موجود در آب سخت عبارتند از Ca2 + و Mg2 +.

  انواع سختی آب:

  سختی آب دو نوع است 1- سختی موقت یا سختی کربناتی اگر آب دارای بی کربنات کلسیم و منیزیم باشد به اب با سختی موقت گویند که با جوساندن آب سختی آن گرفته می شود در این حالت کلسیم و منیزیم رسوب می کند در نتیجه آب نرم می شود

  2- آب با سختی دائم آبی که دارای سولفات و یا کلراید کلسیم و منیزیم باشد به آن آب با سختی دائم گویند چون در حین جوشیدن کلسیم و منیزیم رسوب نمی کنند در این نوع آبها برای نرم کردن آب باید از کربنات سدیم Naco3 استفاده کنیم

  آب نرم


  آب دارای  مواد معدنی کم است مواد معدنی بسیار کم است - کمتر از یک GPG. اکثر آب های سطحی مانند دریاچه ها، رودخانه ها یا آب باران جمع آوری شده نرم است.به عبارتی آب نرمي آب است که مقدار سديم و غلظت کمي از کلسيم و منيزيم دارد.

  تشخیص آب نرم با آب سخت

  آب سخت و آب نرم به راحتی می تواند با استفاده از مشاهدات کوچک جدا شود. اگر در حین دوش گرفتن، صابون به اندازه کافی کف نکرد  احتمالا فرد با آب سخت حمام می کند. آب سخت نیز می تواند به کلسیفیکاسیون سوپاپ ها و لوله ها منجر شود. در صورتی که فرد نمی خواهد آب سخت داشته باشد، با استفاده از نرم کننده ها ی آب می تواند به راحتی نرم شود. لوازم نرم کننده آب با حذف کاتیون های فلزی و جایگزینی آنها با یون های سدیم یا پتاسیم، آب را نرم می کنند. این وسایل را می توان در مکان های انتخابی استفاده کرد تا فرد بتواند از آب نرم برای شستن و دوش گرفتن و مصرف آب سخت استفاده کند.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :