کاهنده مصرف آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  همانطور که میدانید بسته های کاهنده مصرف آب با هدف ارتقـای فنـاوری و کـاهش سـرانه مصـرف آب، مـیتواننـد ضـمن اطلاع رسانی به مشتریان هر کالا از میزان مصرف آب و بازدهی آن، به عنوان معیاری جهـت مقایسـه کالاهـای مشابه و تصمیم گیری استفاده شود.

  از آنجاکه ایران از دیرباز تاکنون کشور خشک و کم آب است و حتی دارای دو نمونه از وسیع ترین بیابانهای لوت و کویر در داخل خود است، استفاده صحیح از منابع آبی نه تنها جدی است بلکه به آینده این کشور و بهره برداری آیندگان از منابع آبی نیز وابسته است.

  بنابراین اصلاح الگوی مصرف در کشور ایران، امری جدی است و همه مردم میبایست در این راستا به کمک محیط زیست خود بیایند. در این راستا استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب نه تنها کم هزینه است بلکه به کاهش آب مصرفی خانوار و در نهایت کاهش هزینه های تامین آب شرب توسط سازمانهای زیربط کمک میکند.

  تا ۵۰% صرفه جویی در آب و انرژی

  استفاده از بسته eco kit، یک راه سریع و آسان برای صرفه جویی در آب و انرژی بدون تغییر شیرالات است. با استفاده ترکیبی از یک آبفشان با یک رگولاتور جریان، می توانید تا ۵۰ درصد در آب مورد نیاز خود صرفه جویی کنید.

  به این ترتیب، شما با کمک سیستم تزریق هوا که در آبفشان نصب شده است، به محافظت از محیط زیست در حفظ جریان آب گوارا و روان کمک می کنید.
  صرفه جویی در مصرف آب و پول هرگز به این سادگی نبوده است.

  در این مطالعه در نظر گرفته شده است که هر فرد در خانه به طور متوسط ​​۱۴ دقیقه در روز از آب در دستشویی، دوش و آشپزخانه مصرف میکند. با فرض میزان مصرف ۱۴۲ لیتری هر نفر در خانه، میزان و هزینه آب مصرفی یک خانواده در سال بصورت زیر خواهد بود:

  میزان مصرف معولی آب هر فرد در روز: ۱۴۲ لیتر

  میزان مصرف معمولی یک خانواده در روز: ۵۶۸ لیتر

  این ارقام به عنوان نمونه ای از ذخیره آب در یک خانواده استاندارد اسپانیایی با چهار نفر داده شده است.

  میزان هزینه آب مصرفی به ازای هر ۱ متر مکعب: € ۱,۵۴ یورو و هر ۱ متر مکعب آب = ۱۰۰۰ لیتر

  میزان مصرف معمولی یک خانواده در سال: ۵۶۸ لیتر و هزینه آب مصرفی در سال = € ۳۱۹ یور

  با استفاده از بسته اکو کیت هزینه و میزان آب مصرفی به نصف میزان کاهش پیدا میکند.

  میزان مصرف معولی آب هر فرد در روز: ۶۰ لیتر (با استفاده 

  میزان مصرف معمولی یک خانواده در روز: ۲۴۰ لیتر استفاده 

  هزینه آب مصرفی یک خانواده در سال = € ۱۳۵ یورو استفاده 


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :