شيرهاي اهرمي دو مرحله‌اي و تك مرحله‌اي

توضیحات:

  • به نام خدا

    در اكثر مصارف آب خانگي (روشويي، آشپزخانه و دوش) صعوبت در تنظيم دماي آب در شيرهاي دو محوره باعث هدرروي مقدار قابل توجهي آب مي‌شود، با استفاده از شيرهاي اهرمي به تعداد دفعات قطع و وصل آب، نياز به تنظيم سردي و گرمي آب نمي‌باشد در اين شيرها امكان تنظيم دبي و دما به صورت همزمان نيز وجود دارد. لذا اين ويژگي‌ها به همراه امكان قطع سريع آب توسط اين شيرها به مقدار قابل توجهي باعث صرفه‌جويي در مصرف آب مي‌شود. استفاده از شيرهاي اهرمي تا 30 درصد از ميزان مصرف آب مي‌كاهد.

    در اين نوع شير معمولاً با حركت دادن اهرم به سمت بالا يا پايين ميزان شدت جريان قابل تنظيم مي‌شود و با حركت دادن آن به سمت چپ و يا راست مي‌توان درجه حرارت را تنظيم نمود. به عبارت ديگر چنانچه مصرف كننده بسته به سليقه خود درجه حرارتي را تنظيم نمايد مي تواند با بالا يا پايين آوردن اهرم ميزان دبي خروجي از شير را تنظيم كند. اين نوع از شيرها به ويژه درحمام و ظرفشويي مي تواند ابزار مناسبي براي كاهش مصرف آب محسوب شود. از نكات قابل ذكر در افزايش كارآيي اين نوع شيرها در مديريت مصرف آب، اين است كه نبايد زاويه بازشدگي اهرم براي تنظيم شدت جريان آب كم باشد.


  • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
    تماس : 09391156079
    انتشار مطلب در :