فلاش تانک های کم مصرف

توضیحات:

 • به نام خدا

  فلاش تانك هاي عادي  در هر بار استفاده بين 13 الي20  ليترآب به ازاي هر تخليه مصرف مي كنند.
  و باتوجه به اينکه حدود 20 درصد مصرف آب خانگي در اين بخش مصرف مي شود، لذا استفاده از فلاش تانك هاي كم مصرف به عنوان يك روش در ‌بهينه‌سازي مصرف آب مطرح مي گردد.

  در حال حاضر فلاش تانك هاي دومرحله اي كم مصرف (3- 6 ليتري) كه نسبت به نوع پُر مصرف آن بيش از 75 درصد صرفه جويي در مصرف آب دارد در بازار موجود مي باشد.

  فلاش تانك هاي دو مرحله اي، حجم آب كمتري را با فشار در هر بار تخليه، آزاد مي‌كنند. فلاش تانك‌هاي پُرحجم و يا معيوب در توالت مي‌توانند روزانه بيش از40 تا 100 ليتر آب را هدر دهند.

  اگر بطور متوسط از يك فلاش تانك معمولي (13الي20 ليتر در هر بار فلاش) پنج بار در روز استفاده شود، حدود 65 و100 ليتر آب تصفيه شده مصرف و مستقيماً به فاضلاب تبديل مي‌شود. بنابراين با كاهش مصرف آب در اين مورد، ضمن صرفه‌جويي در سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف مي‌توان موجبات كاهش توليد فاضلاب را نيز فراهم ساخت. در صورت استفاده از فلاش تانک هاي دومرحله اي در هر 5 بار استفاده از اين مدل حدود 18 ليترآب مصرف مي شود (چهار بار، سه ليتري و يك بار، شش ليتري) كه در مقايسه با100 ليترآب مصرفي براي فلاش تانك هاي معمولي بيش از 80 درصد كاهش مصرف دارند. نكته اي كه در استفاده از فلاش تانك ها با حجم كم بايد به آن توجه داشت اين است كه لوله ها بايد داراي قطر و شيب استاندارد در داخل و خارج منزل باشند تا از انسداد فاضلاب روها جلوگيري شود.

  فلاش تانك هاي تحت فشار

   مشخصه اصلي اين نوع فلاش تانك‌ها تحت فشار بودن آنهاست كه آب ورودي به آنها مُنجر به تراكم و محبوس شدن هواي داخلي فلاش تانك ها مي شود و پُرشدن فلاش تانك تا يكسان شدن فشار هوا و آب ورودي ادامه خواهد داشت. در هنگام تخليه هواي متراكم شده، آب را با فشار به سمت خروجي هدايت مي كند. اين نوع فلاش تانك ها حجم بسيار اندك، قدرت پاك كنندگي برابر يا حتي فراتر از فلاش تانك پر مصرف دارند و قادر به تميز كردن سيفون و جابجايي مواد جامد مي باشند. اين نوع فلاش تانك ها بيشتر براي كمپ ها و استراحت گاه هاي بين راهي مورد استفاده قرار مي گيرد.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :