کپسول پساب چیست؟

توضیحات:

 • به نام خدا

  ممبران یا همان فیلتر شماره ۴ دستگاه‌های تصفیه آب درون یک هوزینگ مخصوص قرار میگیرد، و این هوزینگ دارای ۱ ورودی و ۲ خروجی است. خروجی اول که در مرکز قرار گرفته آب سالم و کاملآ تصفیه شده را به سمت مخزن و شیر برداشت میفرستند و خروجی دوم در گوشه قرار دارد آب را به سمت فاضللاب هدایت می‌کند و در این مسیر کپسول فاضلاب نصب می‌گردد. این کپسول دارای یک محدود کننده جریان است و با باریک ساختن مسیر خروج آب در واقع میزان دبی آب را در حد مشخص و مورد نظر، محدود می‌سازد و این امر در واقع باعث میگردد تا فشار در پشت مسیر کپسول و داخل ممبران افزایش یابد. و این افزایش فشار آب تصفیه نشده را مجبور می‌سازد از غشای بسیار فشرده ممبران عبور کند. (به طور معمول چیزی در حدود ۴۰ درصد از آب ورودی به ممبران به صورت تصفیه شده و ۶۰ درصد به صورت پساب از هوزینگ ممبران خارج می‌گردد.) و اگر کپسول فاضلاب وجود نداشته باشد، به طور طبیعی آب مسیر بدون فشار را طی خواهد کرد و از غشای ممبران عبور نکرده و تمامی آب ورودی از بخش پساب به هدر می‌رود.

  محل کپسول پساب در تصفیه آب 

  در محاسبه میزان خروجی ممبران و کپسول فاضلاب همیشه کمی سختی وجود دارد و علت آن اختلاف در واحد‌های بیان کننده میزان خروجی است آنهاست به این معنی که خروجی ممبران را بر اساس واحد میزان گالن خروجی در روز (GPD) بیان می‌شود در حالی که میزان خروجی کپسول پساب بر اساس میلی لیتر در دقیقه است (Mlm) (عددی که بر روی کپسول‌های پساب نوشته می‌شود بر اساس همین واحد است) که برای محاسبه کپسول پساب مناسب ممبران باید تبدیل واحد صورت گیرد.

  با توجه به مطالب ذکر شده در بالا در ادامه جدول کپسول فاضلاب مناسب برای هر نوع ممبران محاسبه و به صورت رند شده به نمایش در آمده است. اگر در منطقه‌ای میزان سختی آب کم باشد می‌توان میزان خروجی فاضلاب را با استفاده از کپسول فاضلاب کوچکتر کمتر ساخت. که البته همیشه یادمان باشد که در صورت استفاده از کپسول پساب بسیار کوچکتر از حد نیاز فشار وارده بر موتور و ممبران افزایش میابد و برعکس آن کیفیت آب کاهش.

  در اینجا ذکر این نکته ضروری است که خروجی زیاد آب از کپسول پساب مساوی با هدر رفت آب است و این موضوع به خصوص در کشور عزیزمان که از جمله کشورهای خشک جهان است به هیچ عنوان مطلوبیت ندارد و لذا طبق نظر کارشناسان و متخصصین عرصه تصفیه آب از کپسول پساب با حداقل خروجی مجاز، در سیستم تصفیه آب دستگاه‌های ایران استفاده می‌شود..

   


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :