ضرب المثلهای مرتبط با آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  1- «آب از دستش نمی‌چکه.»
  2- «آب از سرچشمه گل‌آلوده.»
  3- «آب از آب تکان نمی‌خوره.»
  4- «آب از سرش گذشته.»
  5- «آب پاکی روی دستش ریخت.»
  6- «آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم.
  7- «آب را گل‌آلود می‌کنه که ماهی بگیره.»
  8- «آب را باید از سرچشمه بست.»
  9- «آب زیر پوستش افتاده.»
  10- «آب که یه جا بمونه، می‌گنده.»
  11- «آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه صد نی.»
  12- «آب که سر بالا می‌ره، قورباغه ابوعطا می‌خونه.»
  13- «آب نمی‌بینه و گرنه شناگر قابلیه.»
  14- «آبشان از يک جوي نمي رود.»
  15- «آبی از او گرم نمی‌شه.»
  16- «از آب کره می‌گیره.»
  17- «از آب گذشته‌است.»
  18- «استخری که آب نداره، این همه قورباغه می‌خواد چه کار؟»
  19- «افتادگی آموز اگر طالب فیضی * هرگز نخورد آب زمینی که بلند است»
  20- «اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره.»
  21- «اگر چاه آب ندارد، برای مقنی نان دارد.»
  22- «باید گذاشت در کوزه آبش را خورد.»
  23- «بز گر از سر چشمه آب می‌خوره.»
  24- «جایی نمی‌خوابه که آب زیرش بره.»
  25- «خوشا چاهی که آب از خود بر آرد.»
  26- «دسته گل به آب داده.»
  27- «دنیا را آب ببره او را خواب میبره.»
  28- «ز آب خرد، ماهی خرد خیزد نهنگ آن به که با دریا ستیزد»
  29- «سبوی نو آب خنک دارد.»
  30- «عاقل به کنار آب تا پل می‌جست دیوانه پا برهنه از آب گذشت.»
  31- «کور کور را میجوره آب گودال را.»
  32- «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره.»
  33- «کوزه نو دو روز آب را سرد نگه میداره.»
  34- «ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه‌است.»
  35- «نون اینجا آب اینجا؛ کجا بروم به از اینجا؟»
  36- «نون بدو، آب بدو، تو به دنبالش بدو.»
  37- «نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش.»
  38- «هر سرکه‌ای از آب، ترش‌تره.»


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :