نقش زنان در بهینه سازی مصرف

توضیحات:

 • به نام خدا

  با توجه به نقش وسیع زنان در اداره امور خانواده، نقش اقتصادی وتولیدی و تعامل های زیست محیطی آنان كه لازمه همه این موارد دسترسی به آب سالم و مناسب می باشد، زنان بیشتـــر از مردان در معرض اثرات نامساعد كم آبی قرار می گیرند.

  جایگاه زنان در مدیریت بحران آب تهران در سال 1380 كه ناشی از درك صحیح آنان از واقعیت ها و احساس مسئولیت در ایجاد زمینه نسبتاً عادلانه تامین آب بود، موجب تقویت مدیریت بحران آب در كلان شهر تهران گردید. زنان در بخش آب تهران در دو محور اساسی تامین و توزیع آب نقش بنیادی دارند. از زمانی كه چرخه تامین آب شكل می گیرد تا زمانیكه مرحله مصرف آب به پایان می رسد زنان در كسوت های مختلف كارشناس، معلم، مربی، مدیر، NGO و … نقش اساسی دارند.

  در كشــور ما اگر چه با محدویت عمومـــی منابع آب و در مناطقـــی همچون استان تهران با محدودیت گسترده تری روبر می باشیم. اما كشور از حضور زنان تحصیل كرده، با تجربه و نقش آفرین در ابعاد اجتماعی و مدیریت خانواده برخوردار است. این امر موقعیت بسیار خوبی را برای بهره گیری در عرصه مدیریت آب در كشور و در استان تهران بوجود آورده است. خوشبختانه قدم های نخستین نیز در این خصوص برداشته شده است و جنبه های جذب و مشاركت نیز پدیدار گشته است.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :