ته نشینی مقدماتی در تصفیه آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  ه نشینی Sedimentatioon به منطور جداسازی ذرات شناور در فاضلاب با استفاده از اختلاف چگالی میان ذرات با جریان فاضلاب به کار می رود . ته نشینی در یک و یا چند بخش از تصفیه خانه از قبیل مخازن : دانه گیری ; ته نشینی اولیه که قبل از تصفیه بیولوژیک قرار دارد و مواد جامد را جدا می سازد ; ته نشینی ثانویه که بعد از تصفیه بیولوژیکی قرار داشته و لجن بیولوژیک تولید شده را از فاضلاب جدا می سازد استفاده می شود .

  سنگریز ، شن ، ماسه و سایر مواد ریگ دار آب خام را قبل از ورود به تصفیه خانه در حوضچه هایی به حجم های مختلف به وسیله ی وزن ثقل جدا می نمایند . ذرات سنگریزه ، دستگاه تصفیه آب تصفیه خانه را مسدود کرده همچنین شن و ماسه و گل و لای از طریق خوردگی باعث انهدام سریع وسایل متحرک غوطه ور در آب ، مانند پروانه پمپ ها و پیستون ها می گردند . عمل ته نشینی باید قادر به کاهش حداقل 50 درصد بار آلودگی فاضلاب و 25 تا 40 درصد BOD باشد . در این حوض ها ، سرعت جریان فاضلاب کاهش یافته و مواد معلق ته نشین میشوند .

  در ته نشینی مواد معلق در آب عوامل زیر دخالت دارند :

  1. سرعت جریان آب
  2. ویسکوزیته آب
  3. اندازه ، نوع و وزن مخصوص مواد معلق

  در حوض های ته نشینی ، از آن جایی که ویسکوزیته ی آب مستقیما با درجه حرارت مربوط است ، لذا اثر آن قابل کنترل نیست ، در حالی که سرعت جریان را می توان با افزایش طول حوض کنترل نمود .

  همچنین می توان میزان ته نشینی مواد معلق را نیز با افزودن برخی مواد شیمیایی تغییر داد . مقطع این حوض ها را می توان به صورت مستطیل یا دایره ساخت . در این حوض ها محلی مخصوص جمع آوری لجن و وسایلی که بتواند لجن ته نشین شده در کف حوض را به این محل ها انتقال دهد ، تعبیه شده است .


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :