آب شیرین کن خورشیدی از نوع PV-RO

توضیحات:

 • به نام خدا

   با استفاده از دستگاه آب شیرین کن خورشیدی از نوع PV-RO و فراگیر شدن این طرح، آب شرب همه روستاهای جزیره به این روش تامین می شود.

    فناوری معکوس و پنل های خورشیدی است، مقرون به صرفه ترین فناوری از نوع خورشیدی است.

  ˈهر یک از آب شیرین کن های خورشیدی به آسانی قابل حمل و نقل است، در خصوص روش کار این دستگاه ها گفت: آب مورد استفاده در فناوری PV-RO آب های دارای سختی کم، همچون آب باران و آب چاه است که در مناطقی مانند روستاهای جزیره قشم یافت می شود و بسته به سختی آب، هر دستگاه توانایی تولید روزانه یک تا پنج متر مکعب آب تازه و فاقد آلودگی دارد.

  ب فناوری PV-RO به دلیل برخورداری از ویژگی حمل آسان، از قابلیت بالایی در زمان های بحران مانند سیل، زمین لرزه و آتش سوزی برخوردار است و برای نخستین بار در کشور، از سوی پژوهشگاه نیروی وزارت نیرو به صورت پایلوت در جزیره قشم آزموده می شود.

  بحران آب از چالش‌های بسیار مهم پیش­روی جامعه­ ایران به­شمار میرود. بیشتر کشورهای در حال توسعه سعی می­کنند تا تعادلی بین منابع آب شیرین رو به کاهش و درخواست‌های تامین آب جمعیت­های در حال افزایش برقرار کنند. بهطور کلی فناوری­های شیرین­سازی آب، از روش­های نوین تامین آب هستند، اما مصرف انرژی بالایی دارند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بهعنوان یک راه­حل بدیع برای تامین انرژی با ماهیت سازگار و پایدار و حفظ محیط­زیست است. هدف از این مطالعه، طراحی یک سیستم بهینه­ آب‎شیرین‎کن خورشیدی است که برای روستای سربند اردبیل (مطالعه موردی) مناسب بوده و بتواند نیازهای آبی را از لحاظ کمی و کیفی تامین کرده و هم­چنین از لحاظ زیست­محیطی راه­حل قابل­قبولی باشد. بدین منظور روش اسمز معکوس- فتوولتائیک بهعنوان روش انتخابی برای شیرین‌سازی آب انتخاب شده است. از دو نرم افزار WAVE و PVsyst نیز بهترتیب برای مدلسازی و تحلیل سیستم اسمز معکوس و سیستم تامین انرژی فتوولتائیک استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل نشان می‌دهد که مقدار TDS آب قبل و پس از تصفیه بهترتیب 2117 و 86/177 میلی‍گرم بر لیتر بوده که از لحاظ استانداردهای مربوطه قابلقبول است. هم‌چنین برای تامین انرژی سیستم تصفیه آب به سیستم فتوولتائیکی با توان  kW5/9 نیاز است. بهنظر می‍رسد استفاده از این نوع سیستم­ها، علاوهبر کاهش تولید آلاینده­های زیست­محیطی، از فشار بر روی شبکه توزیع برق کاسته و هم­چنین مشکل تامین آب آشامیدنی را حل نماید.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :