آب برای کودکان

توضیحات:

  • به نام خدا

    کودکان اغلب قربانیان بی گناه بیماریهای متولد شده در آب هستند که در منابع آب آلوده مشاهده می شوند و این منجر به مرگ و میر بالای نوزادان در سراسر جهان می شود. از 42000 مرگ و میر که هر هفته در اثر آب ناامن و نداشتن بهداشت اولیه رخ می دهد ، 90٪ کودکان زیر 5 سال هستند. در بسیاری از مناطق جهان ، یتیم خانه ها و مدارس ، به معنای خدمت به عنوان محیط های ایمن و پرورشی ، فقط به آب هایی با کیفیت بسیار پایین دسترسی دارند و باعث بیماری های متعدد می شوند. از آنجا كه كودكان مجبور هستند كه غالباً مایل ها را برای آب قدم بزنند ، در معرض آزار و اذیت جنسی و آزار و اذیت قرار دارند كه در معرض خطر سایر خطرات قرار دارند - به ساعاتی كه در پیاده روی برای آب صرف می كنند و قادر به حضور در مدرسه نیستند.


  • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
    تماس : 09391156079
    انتشار مطلب در :