شیر فشاری چیست؟

توضیحات:

 • به نام خدا

  مکانیزم استفاده ازاین شیرکاهنده به گونه ای میباشد که بافشار دکمه ایکه بر رویش یر تعبیه شده جریان آب بر قرارمیگردد وبارهاکردن آن جریان آب قطع میشود. دربرخی ازانواع آن که زمان دار هستند با یکبارفشار دادن دکمه جریان آب برقرارشده وپس اززمان معین به صورت خودکار جریان قطع می گردد. الزم به ذکر است زمان قطع خودکار شیر قابل تنظیم می باشد.

  ساز و كار عملكرد اين شيرها به گونه اي كه پس از فشار آوردن بر روي دسته شير، جريان آب براي مدت زمان مشخصي مثلاً 5، 10 و 15 ثانيه برقرار شده و پس از آن توسط مغزي (Cartridge) ويژه‌اي بالا آمده و به صورت خودكار جريان آب قطع مي شود و براي برقراري مجدد جريان، دسته شير بايد مجدداً فشرده شود. استفاده از اين شيرها براي كليه مكان هاي عمومي اعم از ادارات، پادگان ها، مساجد، مدارس، ايستگاه هاي راه آهن، ترمينال ها، فرودگاه ها، رستوران‌ها، و … بسيار موثر بوده، و قابليت صرفه‌جويي در مصرف آب به ميزان 60 درصد را دارا مي‌باشند. اين شيرها ضمن صرفه‌جويي در مدت زمان استفاده، از بازماندن شيرهاي آب نيز جلوگيري مي‌كند. در شكل 2-9 نمونه‌هايي از اين شير نشان داده شده است.

   


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :