طبقه بندی منابع آلودگی آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  منابع اصلي آلودگي آب به آلودگي شهري، صنعتي و كشاورزي تقسيم‌بندي مي‌شود. آلودگي شهري آب شامل پسابهاي حاصل از منازل و مراكز تجاري مي‌باشد. در سالهاي متمادي هدف اصلي تحقيقات بر روي پسابهاي شهري كاهش ميزان ذرات معلق، مواد سخت، حلاليت تركيبات غيرآلي و باكتريهاي مضر متمركز بود. در سالهاي اخير مخاطرات مواد جامد پسماندهاي شهري در فرآيند بازيافت آشكار گرديده است.

  روش اصلي تصفيه به منظوركاهش آلودگي پسابهاي شهري به سه مرحله تقسيم مي‌شود : مرحله اول تصفيه شامل آسياكردن، سرندكردن، دانه‌بندي و رسوب‌گيري. مرحله دوم تصفيه شامل محبوس نمودن اكسيژن محلول در مواد آلي بوسيله فيلترنمودن لجن‌هاي فعال بيولوژيكي و مرحله سوم تصفيه شامل روشهاي بيولوژيكي پيشرفته به منظور حذف نيتروژن و بكارگيري روشهاي شيميايي و فيزيكي مانند فيلتر ذره‌اي و خاصيت جذبي كربن فعال. بررسي و حذف مواد جامد 25 تا 50 درصد هزينه را در فرآيند تصفيه به خود اختصاص مي‌دهد. ويژگيهاي پسابهاي صنعتي تفاوتهاي آشكاري با ساير منابع آلاينده(شهري و كشاورزي) دارد.

  تصفيه آلاينده‌‌هاي صنعتي تنها به خصوصيات مشترك آنها مانند ميزان اكسيژن بيولوژيكي و مقدار مواد جامد معلق خلاصه نمي‌شود بلكه به ميزان مواد آلي و غيرآلي آنها نيز ارتباط دارد. سه رويكرد در فرايند كنترل پسابهاي صنعتي وجود دارد. كنترل آنها در همان مبدا توليد آلودگي(كارخانه) انجام شود. پساب هاي صنعتي بعداز تصفيه مقدماتي به منابع تصفيه آلايندهاي شهري تخليه گردد يا بطور كامل در كارخانه تصفيه شده و مورد استفاده مجدد قرار گيرد يا مستقيماً به چرخه آبهاي بازيافتي وارد شود.

  فاضلاب خام ناشي مواد آلاينده حاصل از ظرفشويي‌ها، توالت‌ها و فرايندهاي صنعتي است. فاضلاب‌ها قبل از اينكه مدفون شود يا بعنوان بازيافت مورد استفاده مجدد قرار گيرد بايستي در سيستم‌هاي تصفيه محلي مورد پالايش قرار گيرد. در كارخانه تصفيه مواد زايد در يك سري از سرندها و مخازن تحت فرآيندهاي شيميايي جهت كاهش مواد سمي و جامد قرار مي‌گيرد. سه مرحله عمومي در تصفيه وجود دارد. در خلال تصفيه مقدماتي(اوليه) درصد زيادي از مواد معلق و مواد غيرآلي از فاضلاب حذف مي‌شود. تمركز اصلي تصفيه در مرحله دوم بر كاهش مواد آلي بوسيله فرآيند بيولوژيكي تسريع‌شده طبيعي مي‌باشد. تصفيه مرحله سوم لزوماً‌ در هنگاميكه آب مورد استفاده مجدد قرار گيرد، بكار گرفته مي‌شود، در اين مرحله 99 درصد مواد جامد جداشده و فرآيندهاي شيميايي گوناگوني به جهت اطمينان از خلوص آب مصرفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

  كشاورزي، دامداري و پرورش طيور بصورت تجاري يكي از منابع مهم آلاينده آلي و غيرآلي آبهاي سطحي و زيرزميني است. اين آلاينده‌ها شامل بقاياي تخريب محصولات و تركيبات فسفري و نيتروژني كودها و مواد زايد حاصل از آنهاست. مواد زايد حيواني مانند فسفر و نيتروژن در مقياس بالا اكسيژن را تخريب كرده و اغلب موجب بيمارهاي مخرب مي‌شود. ضايعات حاصل از تقويت‌كننده‌ها و كودها موجب آلودگي زمين شده و تاثير مستقيم بر روي آلودگي آيهاي طبيعي خواهد داشت. كنترل شامل تصفيه حوزه‌هاي آبريز، تصفيه بيولوژيكي محدود موجودات هوازي و غيرهوازي تالاب ها و ساير روش هاي مختلف است.

   


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :