نحوه ی خواندن کنتور آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  قسمت های تشکیل دهنده کنتور :

   بخش اندازه گیرنده

   بخش شمارنده

   بخش نمایش دهنده

  بخش اندازه گیرنده کنتور قسمتی است که وظیفه تبدیل حجم، دبی،سرعت یا وزن آب عبوری به علائم یا سیگنال های قابل شمارش را بر عهده دارد . این سیگنال ها از طریق مکانیکی یا الکترونیکی به قسمت شمارنده منتقل و پس از شمارش و پردازش ، نتایج حاصل از قسمت نمایش دهنده ، نمایش داده می شود .

  نحوه ی خواندن کنتور آب :

  1) عقربه : هنگامی که آب از کنتور می گذرد عقربه شروع به حرکت می کند. گردش یک دور کامل عقربه ، معادل 1 فوت مکعب یا 7.48 گالن است .

  2) نشانگر جریان پایین :

   این نشانگر به ازای جریان های کم آب حرکت می کند . هر گونه جابه جایی کوچک شامل نشتی را این نشانگر ثبت می نماید .

  3) شمارنده : 

  شمارنده در واقع تمام آب مصرفی را همانند کیلومتر شمار خودرو نشان می دهد .

  4) آب مصرفی در صفحه نمایش : 

  اعداد به ترتیب از راست به چپ ، 1 فوت مکعب ، 10 فوت مکعب ، 100 فوت مکعب و نمی تواند تغییر داده شود .


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :